Shoqata Antikomuniste e të Përndjekurve Politike të Shqipërisë është një organizate politike e shoqërore e pavarur qe përfaqëson idealet dhe interesat e antikomunisteve te përndjekur politike te diktues komuniste ne ranga kombëtar . Ajo ka statutin, organizmat dhe degët e sajë në të gjitha njësite administrative vendore . Kuvendi Kombëtar është organi me i larte drejtues qe mblidhet një here ne katër vjet dhe përbehet nga delegatët përfaqësues te të gjitha degëve. Kuvendi zgjedh me vote të fshehtë kryetarin, kryesinë dhe Këshillin Kombëtar . Seli kryesore ndodhet në Tiranë ndërkohe qe degët i kane selite e tyre ne bashkitë që u përkasin .

Qëllimi i kësaj shoqate është mbrojta e idealeve dhe interesave te antikomunistëve te përndjekur politike përfaqësimi politik e shoqëror i tyre deri ne integrimin e plote te kësaj shtrese te popullsisë që ne 50 vite diktatura por edhe sot u janë mohuar e u mohohen shume të drejta qytetare.

Shoqata synon rehabilitimin politik , historik, ekonomik e shoqëror të pjesës me fisnike por edhe me te vuajtur të kombit Shqiptar .

Shoqata Antikomuniste e te Përndjekurve Politike është anëtare me te drejta te plota e Unionit Evropian te shqotave të te përndjekurve politike te komunizmit dhe pjese aktive e tij .

Ajo mbështet dhe inkurajon forcat politike te djathta antikomuniste dhe bashkëpunon me to politikisht dhe elektoraisht me kushtin qe politika qe ajo mbështet të kontribuoje politikisht ne zgjidhjen e halleve te njerëzve tanë. Antikomunstet jane baza politike e elektorale e te djathtës politike shqiptare e cila jo pak here ka votuar ligje e te tjera produkte politike qe shkojnë ne te kubet te idealeve tona historike .