Takim me te përndjekur politikë në Ngurrëz Lushnjë

Monumentet ne përkujtim te qëndresës antikomuniste kane si qellim jo vetëm historinë por ne veçanti informimin dhe ndërgjegjësimin e njerëzve për at qe ka ndodhur e ndodh ndërgjegjësimin e njerëzve , Takimet me qytetar dhe grupe interesi janë një nga praktikat tona qe kane si qellim vënien ne vend te gji tetit te martirëve antikomuniste sidomos gjetjen e eshtrave te tyre .
Takim me te përndjekur politikë në Ngurrëz Lushnjë pranë memorialit kushtuar martireve antikomuniste.

Nisma mundësohet nga ICMP (Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur) dhe AIDSSH (Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit) me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian dhe të qeverisë zvicerane, me fokus “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzitore dhe pajtuese: adresimi i çështjes së personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste”.